Login
Verstandelijk gehandicapten

      

      De diëtist verstandelijk gehandicaptenzorg  heeft specifieke kennis van en ervaring met  

      mensen met een verstandelijke beperking en de voedingsproblemen die zij kunnen

      hebben.

 

      Het doel van de behandeling is altijd verbeteren en/of in stand houden van de

      gezondheid.  Hierbij speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol.