Login
Intake

                                                          Intake

                                                          Het eerste gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten; om tot een goede advisering te komen wordt onder andere

                                                          navraag gedaan naar uw persoonlijke situatie, uw klachten, eetgewoonten en bewegingspatroon. Ook 

                                                          eventuele eerdere dieetervaringen, uw huidige motivatie en doel van de behandeling zijn onderwerp van

                                                          gesprek. De diëtist zal ook ingaan op de (praktische) mogelijkheden die u ziet om met voeding ‘aan de slag te

                                                          gaan’. In overleg wordt een persoonlijk advies opgesteld.

 

 

                                                          Vervolg afspraak

                                                          Meestal vinden één of meerdere vervolgconsulten plaats. Uw ervaringen staan nu centraal. Het effect van de

                                                          gegeven adviezen op onder meer uw gezondheid wordt besproken; en eventueel vindt bijstelling van het advies

                                                          plaats. Een vervolgconsult duurt ongeveer 15-30 minuten.

 

 

                                                          Huisbezoek

                                                          Wanneer u om medische redenen niet in staat bent op het spreekuur te komen, kunnen wij u thuis bezoeken.

 

 

                                                          Rapportage

                                                          Indien u op verwijzing van een arts komt ontvangt deze een schriftelijke rapportage aan het begin en/of aan

                                                          het einde van de behandeling.

 

 

                                                          Klachten

                                                          Mocht u niet tevreden zijn over de geboden hulp dan stellen wij het op prijs om dit van u te vernemen.

                                                          Indien wij er samen niet uit komen dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

                                                          Postbus 18800 3501 CV Utrecht tel: 06 -12956429 www.klachtencommissieparamedici.nl