Login
Kosten

                   Vergoeding en Tarieven 

 

                   De diëtist wordt in 2021 vergoed vanuit uw basisverzekering voor 3 behandeluren per jaar;  Uw eigen risico is wel van toepassing. 

                   Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

                   Bij een eventuele aanvullende verzekering zijn vaak extra uren vergoeding mogelijk. 

                   

                   Ketenzorg: 

                   Indien u vanuit de zogenaamde"ketenzorg" behandeld wordt, worden de kosten voor dieetadvisering volledig vergoed;

                   er geldt nu geen eigen risico.  Ketenzorg kan van toepassing zijn bij de diagnoses diabetes, COPD of CVRM.

 

                   De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijsbrief van uw arts nodig heeft. Soms stellen zorgverzekeraars toch een 

                   verwijzing van uw arts verplicht om in aanmerking te komen voor vergoeding. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorg-

                   verzekeraar.

 

                   Niet gecontracteerde dieetadvisering: 

                   U ontvangt in dit geval van ons een rekening. Voor niet gecontracteerde zorg hanteren wij het tarief á € 16,50 per kwartier. 

 

                   Een eerste consult kost € 66,- of € 82,50 een vervolgconsult € 16,50 of € 33,- afhankelijk van de duur van het consult.

                   Wanneer wij bij u thuis op bezoek komen brengen wij een zogenaamde uittoeslag in rekening á € 20,00. 

 

                   No show:

                   Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan ontvangen we graag minimaal 24 uur voor de afspraak bericht. Bij het niet (tijdig)

                   afzeggen zijn we genoodzaakt een factuur te sturen. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De no show-tarieven zijn bij een 

                   eerste consult € 50,00 of € 62,50 een vervolgconsult € 12,50 of € 25,00 afhankelijk van de duur van het consult.