Login
Kosten

                   Tarieven 

 

                   Voor dieetadvisering geldt een vrij tarief. In de contracten met zorgverzekeraars wordt het tarief dat gedeclareerd wordt bij de

                   zorgverzekeraar vastgelegd. Het gaat hierbij om een tarief per kwartier, waarbij zowel de direct als indirect patiëntgebonden tijd

                   gedeclareerd wordt. 

 

                   Basisverzekering: 

                   De diëtist is vanaf 2014 opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren. Deze uren worden vergoed, nadat uw eigen

                   risico is aangesproken. In 2017 is een eigen risico van € 385,- vastgesteld. Vanuit een eventuele aanvullende verzekering zijn vaak                                    extra uren vergoeding mogelijk. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

                   Ketenzorg: 

                   Indien u vanuit de ketenzorg behandeld wordt, worden de kosten voor dieetadvisering volledig vergoed; er geldt nu geen eigen

                   risico.

 

                   Niet gecontracteerde dieetadvisering: 

                   U ontvangt in dit geval van ons een rekening. Voor niet gecontracteerde zorg hanteren wij het tarief á € 15,00 per kwartier. 

 

                   Een eerste consult kost € 60,00 of € 75,00, een vervolgconsult € 15,00 of € 30,00, afhankelijk van de duur van het consult.

                   Wanneer wij bij u thuis op bezoek komen brengen wij een zogenaamde uittoeslag in rekening á € 20,00.